Nieuws

Start 2e fase verruiming Urmond - Obbicht
In de week van 6 juni 2016 starten we met de tweede fase van de verruiming op het traject Urmond - Obbicht.
'Tapijt' leggen op de kanaalbodem
Benieuwd hoe de verruiming van het Julianakanaal wordt uitgevoerd?
Project in de GWW-Bouw
Start damwandwerkzaamheden Urmond
In de week van 1 juni 2015 starten de damwandwerkzaamheden te Urmond.

Start 2e fase verruiming Urmond - Obbicht

In de week van 6 juni 2016 starten we met de tweede fase van de verruiming op het traject Urmond - Obbicht.
De eerste fase van de dijkverplaatsing betrof voorbereidende grondwerkzaamheden, waarbij de bestaande dijk boven de waterlijn werd ontgraven tot het gewenste profiel en de vrijgekomen grond over water werd afgevoerd. Daarnaast is ook reeds een gedeelte ten noorden van brug Berg a/d Maas volledig verruimd. Op die locatie is al goed te zien hoe het verruimde kanaal eruit zal zien.
Nu de werkzaamheden in de bocht van Elsloo nagenoeg gereed zijn, starten wij vanaf week 23 (6 juni 2016) onze werkzaamheden weer op tussen Urmond en Obbicht. De resterende grond onder de waterlijn (het onderwatertalud) wordt verwijderd en de nieuwe waterremmende laag en bodem- en oeverbescherming wordt aangebracht op bodem en oostelijke oever. Verkeer over water blijft gedurende onze werkzaamheden mogelijk, het jaagpad en de Oostelijke Kanaalweg zijn echter niet toegankelijk. Over de gehele lengte van dit traject zijn bouwhekken geplaatst om de veiligheid voor de omgeving te kunnen garanderen. Het is verboden deze bouwhekken te openen of verplaatsen en/of het terrein zonder toestemming te betreden.
Copyright (c) 2014. All rights reserved.