Het project Verruimen Julianakanaal maakt deel uit van een 52-tal projecten, welke in het kader van de Maaswerken worden uitgevoerd. Over een afstand van 222 kilometer werkt Rijkswaterstaat aan een veiligere, beter bevaarbare en meer natuurlijke Maas.
Beter bevaarbaar
Het tweede doel van de Maaswerken is het geschikt maken van de Maasroute voor grotere binnenvaartschepen. Die schepen kunnen vanaf 2017 via de Maas belangrijke industriegebieden in Duitsland, Frankrijk, België en Nederland bereiken. De Maasroute wordt daarmee een belangrijk alternatief voor het steeds maar toenemende wegverkeer.
Om grotere scheepvaart (190meter lang, 11,4meter breed en 3,5meter diepgang) mogelijk te maken op het kanaal wordt het kanaal op verschillende plaatsen verbreed en verdiept. Rijkswaterstaat heeft in februari 2013 het project gegund aan aannemer de Vries & van de Wiel Kust- en Oeverwerken.

Voorbeeld scheepvaartklasse Vb

Copyright (c) 2014. All rights reserved.