Scheepvaart
Het Julianakanaal is een bedrijvig kanaal. Bij ieder sluiscomplex en bij de grotere dorpen langs het kanaal bevinden zich loswallen, havens en/of bedrijventerreinen. Hieruit blijkt wel dat het Julianakanaal een belangrijke economische levensader van Limburg is. Hoewel de beroepsscheepvaart de grootste rol op het kanaal vervult, mag de recreatievaart ook zeker niet worden vergeten. Het voorkomen dan wel minimaliseren van hinder voor de scheepvaart heeft onze hoogste prioriteit. Wij hebben hiervoor dan ook een aantal speerpunten opgesteld en zetten middelen in om hieraan te kunnen voldoen.
Hinderposter
In de hinderposter wordt specifiek voor de scheepvaart de hinder op de vaarweg weergegeven.
Alternatieve route
Met name voor de recreatievaart raden wij u de alternatieve Willemsroute aan. Dit is een alternatieve vaarroute tussen 's-Hertogenbosch/ Roermond en Maastricht.
Vragenlijst tevredenheid scheepvaart
Bent u een vaarweggebruiker en heeft u recent op het Julianakanaal gevaren? Dan willen wij graag uw mening weten over de maatregelen die we treffen voor een veilige en snelle doorvaart van de beroepsscheepvaart. Op deze manier monitoren wij uw tevredenheid en kunnen we maatregelen nog beter inzetten om deze veilige en snelle doorvaart te behouden en verbeteren. Zou u de vragenlijst willen invullen en aan ons willen opsturen? Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking.
Copyright (c) 2014. All rights reserved.