Speerpunten
Speerpunten met betrekking tot het minimaliseren van scheepvaarthinder zijn:
•           Minimale vertraging voor scheepvaartverkeer
•           Goede doorstroming van het scheepvaartverkeer
•           Werkzaamheden afstemmen op het verkeersaanbod
•           Veiligheid van de vaarweggebruikers en de omgeving waarborgen
Wij hebben voor een manier van werken gekozen, waarbij aan- en afvoer van zowel ingezet materieel/materiaal als vrijkomend materiaal over het water plaatsvindt. Een keuze die overlast op het land voorkomt, maar wel zorgt voor extra bedrijvigheid op het Julianakanaal. Het scheepvaartverkeer zal hier echter op basis van onze speerpunten weinig tot geen hinder van ondervinden. Om dit te bereiken hebben wij de knelpunten binnen het vaarwegtraject in beeld gebracht. Hierop is de uitvoeringswijze alsook de planning afgestemd. Dit alles met als doel de hinder voor scheepvaart te beperken en invulling te geven aan onze speerpunten.