Werkzaamheden

In het kader van het project Verruimen Julianakanaal worden de komende jaren verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Deze zijn te onderscheiden per type werkzaamheid en per deelgebied en voorzien van een indicatie van de bijbehorende hindersoorten. Aangezien we de verruiming van het kanaal maximaal willen inpassen in de omgeving zijn per deelgebied verschillende oplossingen voorzien om het vaarwegprofiel op alle locaties voldoende te verruimen. Zie ook de overzichtstekening waar de verschillende vaarwegprofielen in kaart zijn gebracht.

  

 

 

Copyright (c) 2014. All rights reserved.