Hinder
Onderstaand zijn de verschillende hindersoorten weergegeven. Het gaat hier om hinder die mogelijk ontstaat door onze werkzaamheden, en door de omgeving verschillend ervaren kan worden. De symbolen vindt u tevens terug bij de type werken en de werkzaamheden per deelgebied.
Geluidhinder                                                                                                              
Geluidhinder is een ervaring waarbij geluid als hinderlijk wordt ervaren. Dit kan bijvoorbeeld het geluid zijn dat een trilblok maakt bij het inbrengen van de damwand, maar ook het lossen van grond of stenen in het beunschip.
Trillingshinder                                                                                                          
Trillingshinder is een ervaring waarbij trilling als hinderlijk wordt ervaren. Dit komt voor bij het plaatsen van de damwanden.
Stofhinder                                                                                                                 
Stofhinder is overlast in de vorm van stof. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer bij droog weer graafwerkzaamheden worden uitgevoerd aan oevers.
Scheepvaarthinder                                                                                                  
Scheepvaarthinder is overlast in de vorm van vertraging, specifiek voor de scheepvaart. Aangezien onze werkzaamheden grotendeels vanaf het water worden uitgevoerd, zullen schepen soms over een korte afstand met beperkte snelheid moeten passeren of op tegemoetkomende schepen moeten wachten. Hierover meer onder Scheepvaart.