Werkzaamheden per deelgebied
De werkzaamheden zijn in hoofdlijnen op te delen in vier deelgebieden.
Hierin zijn de onderhoudsbaggerwerkzaamheden voor het overige traject niet opgenomen. Voor specifieke informatie voor een gebied dat hierboven niet is benoemd, neemt u contact op met de omgevingsmanager.