Type werken
De werkzaamheden zijn in hoofdlijnen op te delen in vijf typen werkzaamheden.
•           Onderhoudsbaggeren
•           Voorbereidende werkzaamheden
•           Damwanden
•           Dijkverplaatsingen
•           Verdiepen
Algemeen valt hierbij op te merken dat zoveel mogelijk materiaal (bagger, damwanden, grond, etc.) en materieel (graafmachines etc.) via het water wordt aan- en afgevoerd om hinder op de wegen zoveel mogelijk te beperken. De mogelijke hinder die hierbij veroorzaakt wordt voor de scheepvaart is terug te vinden onder Scheepvaart.