Onderhoudsbaggeren                                                                             
Ongeveer 80% van de totale lengte van het Julianakanaal is qua breedte al geschikt voor de grotere scheepvaartklasse Vb. Door verschillende activiteiten op en langs het water is gedurende de afgelopen decennia echter wel een laag slib op de kanaalbodem neergeslagen. Deze bagger zullen wij over een lengte van 26 kilometer verwijderen om de bodem op de oorspronkelijke diepte van +39m NAP terug te brengen (5 meter diepte).
Baggerspecie kan op verschillende manieren uit het kanaal verwijderd worden. Op dit kanaal is baggeren met een kraanponton de meest geschikte methode. Hierbij schept een hydraulische graafmachine die op een ponton gemonteerd is de baggerspecie op van de kanaalbodem en lost deze in een beunschip dat tegen de ponton afgemeerd ligt. Als het schip vol is vaart deze naar een geschikte stortlocatie en wordt dit proces herhaald met een nieuw beunschip.
Om de verankering van de ponton tijdens graven en passeren van andere beroepsscheepvaart te garanderen, is de ponton uitgerust met spudpalen, grote ronde stalen palen die neergelaten kunnen worden op de bodem van het kanaal.
In tegenstelling tot veel andere locaties in Nederland ligt het waterpeil hier op veel plaatsen hoger dan het maaiveld van omliggende gebieden. Dit is de reden dat in de aanlegfase van het Julianakanaal een waterremmende laag is aangebracht - bestaande uit klei - om zo te voorkomen dat kanaalwater uit het kanaal wegloopt en in lagergelegen gebieden voor een verhoogde grondwaterstand of zelfs kwel zou zorgen.
Om deze situatie tijdens het onderhoudsbaggeren in stand te houden wordt de waterremmende kleilaag intact gelaten. Dit wordt bewerkstelligd door de cabine van de graafmachine uit te rusten met een baggercomputer, waarop tot twee centimeter nauwkeurig de locatie van de bak van de machine bekend is. Een ingetekende lijn op de monitor zorgt ervoor dat de machinist van de kraan exact weet tot welke diepte hij de baggerspecie moet verwijderen, zonder daarbij de waterremmende laag te verstoren.
Klik op onderstaande afbeelding om de specificaties van de baggerponton te zien.

 Baggerponton aan het werk

Baggerponton aan het werk