Voorbereidende werkzaamheden
Verleggen Kabels & Leidingen
Voordat de verruimende werkzaamheden kunnen plaatsvinden, dienen alle kabels & leidingen verlegd te worden die voor de definitieve situatie of tijdens de uitvoering in de weg liggen. Deze werkzaamheden zullen dan ook grotendeels in 2014 plaatsvinden.
Kappen van bomen en verwijderen struikgewas en beplanting
Voordat de verruimende werkzaamheden kunnen plaatsvinden, dienen alle bomen en struiken verwijderd te worden die voor de definitieve situatie of tijdens de uitvoering in de weg staan. Deze werkzaamheden zullen dan ook grotendeels in 2014 plaatsvinden, waarbij rekening gehouden wordt met het broedseizoen. Voor een deel van de te kappen kanaal begeleidende bomen (veelal populieren) zal in de nieuwe situatie een aantal Hollandse Linden teruggebracht worden.
Wegverleggingen en jaagpaden                                                                                       
De verruiming van het Julianakanaal heeft op een aantal locaties ook consequenties voor wegen en jaagpaden. Om ruimte te maken voor een breder kanaal zullen een beperkt aantal wegen en jaagpaden worden verlegd en zullen ook korte stukken jaagpad komen te vervallen omdat hier geen ruimte voor is in de definitieve situatie.
Grondwerk                                                                                                     
Voorafgaand aan het plaatsen van de damwanden wordt de oever voorbereid om de damwandplanken aan te kunnen brengen. De oever wordt afgegraven tot ongeveer 1 meter boven de waterlijn, waarbij zoveel mogelijk materiaal in depot wordt gelegd om na het aanbrengen van de damwanden terug te brengen.