Dijkverplaatsing                                                                                      
Op locaties waar dijkverplaatsingen ruimtelijk mogelijk zijn wordt de bestaande dijk verlegd om een bredere vaargeul te realiseren. In totaal zal over een traject van 2500 meter de bestaande dijk enkele meters tot wel 15 meter verlegd worden. De kanaalweg die langs een deel van dit traject ligt wordt een overeenkomstig aantal meters verlegd en een nieuw jaagpad wordt op de nieuwe dijk aangelegd. 
In tegenstelling tot het onderhoudsbaggeren wordt bij het verruimen middels dijkverplaatsing de waterremmende kleilaag wel deels verwijderd. Aan de zijde die verruimd wordt, zal een nieuw profiel gerealiseerd worden. Om dit te realiseren wordt de kanaalbodem ontgraven en wordt de waterremmende laag lokaal en tijdelijk verwijderd. Om overlast tot een minimum te beperken wordt de nieuwe waterremmende laag, in de vorm van een bentonietmat, kort na de ontgraving al aangebracht en wordt deze afgedekt met grind en stortsteen. Het nieuwe profiel is gereed. Klik op onderstaande afbeelding voor een stapsgewijs overzicht van de werkwijze.
Bron: beeldbank.rws.nl