Verdiepen                                                                                                            
Het gehele kanaal wordt gereedgemaakt voor scheepvaartklasse Vb. Om de diepgang van deze scheepvaart mogelijk te maken in het Julianakanaal wordt het gehele kanaalpand op 39.00m +NAP uitgebaggerd. Dit geschiedt hoofdzakelijk door onderhoudsbaggeren en door de verruimende werkzaamheden als damwanden en de dijkverplaatsing. Op een traject van 1500 meter zijn er echter aanvullende werkzaamheden benodigd om de kanaalbodem op 39.00m +NAP af te werken.
Op dit traject ter hoogte van brug Obbicht is de kanaalbodem niet op 39.00m +NAP afgewerkt, maar op 40.00m +NAP. Omdat de ondiepte hier maatgevend is voor de diepgang van het gehele kanaal, wordt deze ‘drempel’ uit het kanaal verwijderd door de bodem af te graven en het kanaal middels bentonietmatten opnieuw waterremmend te maken.